Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Vînători-Neamț (jud. Neamț)

UAT-Vinatori-NeamtComuna Vînători-Neamț se află localizată în nordul județului Neamț, la limita cu județul Suceava, pe malurile râului Neamț. Comuna este străbătută de șoseaua națională DN15B, care leagă orașul Târgu Neamț de coada lacului Izvorul Muntelui. Șoseaua județeană DJ155C se ramifică din acest drum lângă satul Nemțișor și deservește exclusiv comuna, ducând la Mănăstirea Neamț. Pe raza comunei Vînători-Neamț se află și Rezervația de Zimbri – Neamț, arie protejată de tip faunistic unde sunt ocrotiți zimbrii. Comuna Vînători-Neamț are în aria sa administrativă 4 sate, respectiv Lunca, Mânăstirea Neamț, Nemțisor și Vînători-Neamț. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vînători-Neamț se ridică la 7.595 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.825 de locuitori.

UAT Comuna Vînători-Neamț a implementat la nivel local o serie de proiecte cu finanțare europeană menite să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din zonă. Printre acestea menționăm 2 proiecte care reflectă experiența autorității publice locale în gestionarea unor proiecte de anvergură din domeniile educațional și al resurselor umane:

„Responsabilitate în pregătirea viitorului profesional”

Sursa finanțare: POSDRU 2007 – 2013, DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Valoare proiect: 1.933.085,46 lei

Stadiu proiect: în derulare

„Proiect Integrat cu patru acțiuni: 1) Alimentare cu apă curentă și stație de captare în satele Lunca și Nemțișor; 2) Canalizare menajeră și stație de epurare în satele Lunca și Nemțișor; 3) Modernizare infrastructură socială în comuna Vînători-Neamț prin renovare construcție existentă, înființare și dotare spațiu destinat programului educațional “after school”; 4) Promovare cultura traditional-locala prin intermediul ansamblului folcloric “Dor Vinatorean” in comuna Vinatori-Neamt”.

Sursa finanțare: FEADR Masura 322 „Renovarea și dezvoltarea satelor”

Valoare proiect: 10.556.800 lei

Stadiu proiect: finalizat în 2014

„Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”

Sursa finanțare: POSDRU 2007 – 2013, DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Valoare proiect: 17. 613. 800 lei

Stadiu proiect: finalizat în 2011

În cadrul proiectul „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)”, UAT Comuna Vînători-Neamț (jud. Neamt) are calitatea de partener alături de UAT Prundeni (jud. Vâlcea) și Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna (jud. Constanța), cu atribuții bine definite.