Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Prundeni (jud. Vâlcea)

UAT-PrundeniComuna Prundeni se află localizată în județul Vâlcea pe DN 64 care face legătura dintre localitatea Piatra Olt – important nod de cale ferată și Râmnicu Vâlcea – reședința județului Vâlcea. Amplasată pe cele 2 terase ale Oltului, comuna Prundeni are o suprafață totală de 42 km, în aria sa administrativă fiind incluse 3 sate distincte, respectiv Calina (21 km), Prundeni (14 km) și Zavideni (7 km). Conform recensământului realizat la nivel național în anul 2011, populația comunei Prundeni se ridică la 3.990 de locuitori.

UAT Comuna Prundeni a implementat cu succes o serie de proiecte cu finanțare europeană menite să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din zona. Printre acestea amintim 2 proiecte care reflectă experiența autorității publice locale în gestionarea unor proiecte de anvergură din domeniile educațional și al resurselor umane:

„Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar pentru copii din mediul rural

Sursa finantțare: POSDRU 2007 – 2013, DMI 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Valoare proiect: 1.728.835 lei

Stadiu proiect: finalizat în 2011

„Sprijin educațional pentru preșcolari și școlari”.

Sursa finanțare: POSDRU 2007 – 2013, DMI 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Valoare proiect: 1.372.878 lei

Stadiu proiect: finalizat în 2011

În cadrul proiectul „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)”, UAT Comuna Prundeni (jud. Vâlcea) are calitatea de partener alături de UAT Vînători-Neamț (jud. Neamt) și Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna (jud. Constanta), cu atribuții bine definite.