Rezultate proiect

Proiectul „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)” a contribuit în mod semnificativ la obiectivele SEE legate de reducere a disparităţilor sociale din SEE.

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

(1) creșterea accesibilității copiilor cu risc, respectiv a celor cu părinții plecați la muncă în străinătate, inclusiv a celor ce aparțin etniei rome, la servicii sociale de calitate, adaptate corespunzător nevoilor lor – 238 copii beneficiari din care 28 de etnie romă;

(2) îmbunătățirea infrastructurii necesare acordării de servicii socio-educative la nivelul celor 3 parteneri – 3 centre socio-educative;

(3) conceperea și implementarea unui set de 5 măsuri care se adresează copiilor în situații de risc (remediere educațională, consiliere vocațională a copiilor selectați, ateliere de creație, schimburi de experiență / componenta motivațională – plan de acțiuni pe 5 măsuri;

(4) creșterea nivelului de conștientizare în rândul părinților/rudelor copiilor, cât și a comunității locale privind nevoia de a beneficia de educație și de modalități corespunzătoare de petrecere a timpului liber – 200 părinți beneficiari;

(5) profesioniști implicați în furnizarea directă a serviciilor socio-educative mai bine pregătiți și care cunosc foarte bine problemele și nevoile acestei categorii de copii aflați în situație de risc – 45 specialiști instruiți, din care 3 de etnie romă.