Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este subscris obiectivului general al Programului de finanțare RO10 CORAI, acțiunile propuse de cei 4 parteneri vizând îmbunătățirea situației unui număr de 238 copii aflați în situație de risc, din care 28 de copii de etnie romă, respectiv copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Întregul concept al proiectului se bazează pe intenția de reducere a diferențelor economice și sociale care fragmentează copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate de restul societății. Datorită faptului că acest fenomen se poate instala numai cu implicarea activă a părinților/tutorilor, a furnizorilor de servicii, dar și a comunităților locale, proiectul oferă instrumente adecvate, combinate într-o formulă inovatoare. Astfel, contribuția proiectului la obținerea rezultatelor la nivelul Programului de finanțare RO10 CORAI, reiese din natura acțiunilor propuse, urmând a fi implementate măsuri integrate și eficiente, care vor permite:

(1) lansarea unei componente noi de activități socio-educative, la nivelul tuturor celor 4 parteneri, activități dedicate copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate (comuna Cumpăna – 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă, comuna Vînători-Neamț – 105 copii dintre care 11 de etnie romă, comuna Prundeni – 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă);

(2) creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței educației copiilor, în rândul familiilor copiilor expuși la risc, dar și a comunității în general (la nivelul celor 3 parteneri – cel puțin 238 părinți/tutori ai copiilor în situații de risc care primesc servicii specifice de suport, din care 35 de etnie romă);

(3) pregătirea adecvată a profesioniștilor ce se vor implica în activitățile destinate copiilor (la nivelul celor 4 parteneri – câte 15 profesioniști din fiecare localitate, profesioniști ce vor furniza servicii copiilor aflați în situații de risc, dintre care 1 persoană de etnie romă).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

(1) înfiinţarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localități partenere, două construite în cadrul proiectului (comuna Cumpăna – jud. Constanța și comuna Vînători-Neamț – jud. Neamț) și unul deja existent (comuna Prundeni – jud. Vâlcea) pus la dispoziția proiectului, centre care să ofere servicii integrate copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

(2) îmbunătățirea frecvenței școlare și reducerea cazurilor de abandon școlar, cât și creșterea performanțelor școlare în rândul grupului țintă;

(3) dezvoltarea competențelor profesionale pentru personalul implicat în furnizarea serviciilor, prin sesiuni de instruire, în vederea acordării de servicii socio-educative calitative.