Grup țintă proiect

Principalul grup țintă al proiectului este format din cei 238 de copii aflați în situații de risc identificați la nivelul celor 3 comune (Cumpăna, Vînători-Neamț și Prundeni), dintre care 28 sunt de etnie romă, cu vârste cuprinse între 7 – 15 ani. Totodată, sunt vizați de proiect drept grup țintă secundar și cei 200 de părinți ai copiilor beneficiari și membri ai familiei lărgite (rude până la gradul IV), precum și 45 de asistenți sociali, cadre didactice, voluntari implicați în mod direct în derularea activităților din cadrul centrelor socio-educative înființate.