Proiectul „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)” este realizat în cadrul Programului RO 10 CORAI finanțat prin EEA Grants și granturi FRDS. Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 lei din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) şi cofinanţare publică (Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS) – 340.463,26 lei (15%). Perioada de implementare a proiectului este 20 februarie 2015-31 ianuarie 2017.

Ideea proiectului a luat naștere dintr-o nevoie reală identificată la nivelul celor 3 comune partenere referitoare la modul în care sunt gestionate situațiile de risc ale copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Prin implementarea proiectului se oferă o alternativă reală unui număr de 238 copii (din care de 28 copii de etnie romă) ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare, consilierii vocaționale și consilierii psihosociale în vederea reducerii sentimentului de abandon.

Caracterul inovativ al proiectului reiese din sinergia a trei măsuri:

  1. activarea unui parteneriat durabil între autorități ale administrației publice și ONG și instruirea adecvată a profesioniștilor care vor lucra cu copiii în situație de risc;
  2. conceperea unui plan integrat ce propune metode noi de lucru care să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile prin acțiuni punctuale, dar care să implice activ și părinții/tutorii, furnizorii de servicii, membri ai comunităților locale ale partenerilor;
  3. asigurarea unei logistici corespunzătoare prin înființarea și dotarea a trei centre socio-educative (două construite prin proiect și unul existent, pus la dispoziția proiectului), în mediul rural, în trei județe ale țării (comuna Cumpăna – jud. Constanța, comuna Prundeni – jud. Vâlcea și Vînători-Neamț – jud. Neamț).

Astfel, prin corelarea inițiativelor celor trei administrații publice locale și a unui ONG cu experiență relevantă în activități dedicate copiilor în dificultate (Asociația de Dezvoltare Locală Cumpăna) în cadrul proiectului „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)” vor fi implementate 5 măsuri dedicate copiilor și 1 măsură dedicată profesioniștilor în servicii sociale la nivel local:

(1) Remediere educațională în vederea dezvoltării de competențe și implicit a sporirii performanțelor școlare;

(2) Consiliere vocațională a copiilor selectați;

(3) Consiliere psihosocială a părinților/tutorilor copiilor selectați;

(4) Ateliere de creație (pictură pe lemn, pictură pe sticlă, pictură pe ceramică, pictură pe pânză, încondeiat de ouă, împletituri și aranjamente vegetale din plante uscate) – atât în scopul dezvoltării creativității, cât și în scopul cunoașterii și respectării tradițiilor locale;

(5) Schimburi de experiență – propuse totodată ca și componente motivaționale, se au în vedere mobilități în locațiile partenere pentru participarea la evenimente tematice, precum: expoziții de creație artistică și culturală, competiții, activități sportive, concursuri la diverse discipline școlare;

(6) Instruirea persoanelor implicate în desfășurarea activităților destinate copiilor.