Centrul socio-educativ Vînători-Neamț

Tel.: 0233.251.001

Fax.: 0233.251.001

Persoană contact: Elena Coşofret – Coordonator proiect

Website: www.centresocioeducative.ro