Echipa de proiect

În calitate de Partener al proiectului „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)”,UAT Prundeni a constituit o echipă de implementare a proiectului formată din:

  • Coordonator proiect, cu atribuţii in derularea procedurilor de achiziţii – Loredana Dincă;
  • Responsabil probleme sociale în cadrul proiectului – Carmen Stănescu;
  • Responsabil servicii contabile în cadrul proiectului – Constantin Ditu.