Centrul socio-educativ Prundeni

Tel.: 0250.810.399 / 0250.763.710

Fax.: 0250.810.399

Persoană contact: Loredana Dincă – Coordonator proiect

Website: www.centresocioeducative.ro