Beneficiari

La nivelul comunei Cumpăna a fost identificat un număr de 83 copii aflați în situații de risc (ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate), dintre care 12 copii sunt de etnie romă. Cei 83 de copii reprezintă beneficiarii direcți ai proiectului „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)” implementat parțial la nivelul comunei Cumpăna.

Selecţia beneficiarilor este strâns legată de obiectivele centrului şi de tipul serviciilor oferite. Ca atare, proiectul se adresează copiilor aflați în situație de risc, indiferent de sex, religie, etnie, stare de sănătate etc. Totuși, datorită limitării spațiului în care va funcționa centrul, vor fi selectați acei copii care îndeplinesc minim următoarele condiții:

  • au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate și care suferă de pe urma destramării familiei;
  • au vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani;
  • au domiciliul sau locuiesc pe raza localităților partenere;
  • sunt înscriși la școală în clasele 0-VIII și au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrare școlară sau se află în situație de repetenție sau abandon școlar;
  • manifestă aptitudini deosebite, dar au nevoie de sprijin pentru continuarea educației și obținerea de performanțe școlare;

Atât pe parcursul implementării proiectului, cât și după finalizarea acestuia, partenerul de proiect de la nivel local, respectiv Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna, va monitoriza permanent apariția unor noi situații de risc pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, urmănd să îi coopteze și pe aceștia în activitățile specifice care se desfășoară la nivelul Centrului socio-educativ Cumpăna.