Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna (jud. Constanța)

ADC-CumpanaProiectele cu impact social inițiate la nivel local de către UAT Comuna Cumpăna au fost implementate in parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna – organizație non-guvernamentală cu personalitate juridică, înființată la data de 10.04.2007 ca urmare a nevoii de dezvoltare continuă și susținută a comunității și implicit pentru accesarea de fonduri în vederea susținerii și derulării proiectelor și programelor în parteneriat. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna este formată din 29 de membri fondatori, dintre care 23 membri activi, reprezentanți ai diferitelor instituții din localitate: Primăria si Consiliul Local, școala, biserica, grădinițe, cabinete medicale, Poliție, ONG-uri și locuitori ai comunei.

Conform statutului organizației non-profit, obiectul de activitate al Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna este reprezentat de:

  • îmbunătățirea calității educației;
  • îmbunătățirea sănătății și a serviciilor medicale;
  • susținerea liderilor bisericii;
  • încurajarea și susținerea initiațivei private în dezvoltarea micilor afaceri locale;
  • responsabilizarea și sprijinirea membrilor comunității pentru a participa în mod direct la dezvoltarea localității Cumpăna;
  • atragerea de resurse financiare;
  • promovarea incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă marginalizate social;
  • furnizarea de servicii sociale, primare, specializate , servicii socio-medicale de bază;
  • activități generatoare de venituri ce vor fi folosite pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.

Printre proiectele implemementate în parteneriat UAT Cumpăna – Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna se numără:

„Proiect integrat: Modernizare și reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, prima înființare centru îngrijire copii-tip after school, renovare și modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna, județul Constanța”

Sursa finanțare: Programul FEADR prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Oficiul Județean

Valoare proiect: 12.758.282 lei

Stadiu proiect: finalizat în 2013

„Construirea de locuințe sociale (inclusiv mică infrastructură) pentru 8 familii de romi din localitatea Cumpăna – județul Constanța”

Sursa finanțare: Fonduri PHARE 2006

Valoare proiect: 252.564,34 Euro

Stadiu proiect: finalizat în 2010

În cadrul proiectului „Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea)”, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna are calitatea de partener alături de UAT Vînători-Neamț (jud. Neamt) şi UAT Prundeni (jud. Vâlcea), cu atribuții bine definite.